اطلاعات تماس
تلفن
۷۶۲۶۴۸۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۹۶۳۰۴۱۳۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
جاده آبعلی ، منطقه صنعتی کمرد ، خیابان آنتن مریخ ، خیابان تهران صنعت ، نبش نوین 4 ، پلاک 64

قالب دایکاست قالب سازی دانا

اتحادیه صنف ماشین سازی و فلز تراش تهران
کد شناسنامه صنفی :0384242751
شماره پروانه :5645
تاریخ صدور :1393/7/15
تاریخ انقضا :1398/7/15
شماره واحد صنفی :9828

ادامه...